RRAJM doporučuje

Konference Get MORE

Agentura pro regionální rozvoj Ostrava pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje první ročník konference Get MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji.

Morava napoleonská

Morava napoleonská získala v lednu 2014 ocenění v kategorii nejlepší turistický produkt!

 

Podrobnější informace http://www.rrajm.cz/morava-napoleonska

Brownfields

RRAJM v současné době ve svých aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů posiluje roli koordinátora aktivit spojených s evidenční a konzultační činností, řešením konkrétních projektů regenerace a publikační činností.

www.brownfieldy-jmk.cz

Fond malých projektů

Fond malých projektů financuje menší projekty s přeshraničním dopadem v Jihomoravském kraji (v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika). Projekty typu kulturních a sportovních akcí, podpora cestovního ruchu, ochrana životního prostředí,drobná infrastruktura.


RRAJM Referenční projektyZámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Zpracování žádosti do oblasti podpory 5.1.b včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt v objemu 497 mil. Kč uspěl v rámci IOP. Multifunkční centrum zámek Lednice z.s.p.o. (2009)

Tóny baroka

Záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově n. Dyjí. Zpracování žádosti. Projekt uspěl v rámci FM EHP/Norska. Žadatel: Římskokatolická farnost Vranov n.D.

Vida science centrum Brno

Zpracování žádosti do oblasti podpory  3.2 OP VaVPI pro projekt Moravian Science Centre Brno. Žádost v objemu 564 mil. Kč. Žadatel: Jihomoravský kraj

Morava napoleonská - turistický produkt

Příprava a realizace projektu na zlepšení turistické nabídky v Jihomoravském kraji. Realizováno z ROP JV. Žadatel RRA JM