RRAJM doporučuje

Morava napoleonská

RRAJM v rámci svého projektu „Morava napoleonská“ spoluvytváří a propaguje turistickou nabídku jižní Moravy zaměřenou na období napoleonských válek. Partnerem projektu je Jihomoravský kraj a další subjekty z regionu.

Podrobnější informace http://www.morava-napoleonska.cz

Brownfields

RRAJM v současné době ve svých aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů posiluje roli koordinátora aktivit spojených s evidenční a konzultační činností, řešením konkrétních projektů regenerace a publikační činností.

www.brownfieldy-jmk.cz

Grantový kalendář

Grantový kalendář (GK) připravený Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy obsahuje výběr dotačních titulů, které jsou dostupné obcím a městům Jihomoravského kraje a jimi zakládaným organizacím a institucím.

Survival kit

RRAJM usiluje o vytváření příznivého podnikatelského prostředí a pravidelně připravuje prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. Survival Kity. Tento průvodce místními investorskými reáliemi vzniká ve spolupráci s již etablovanými investory v regionu jižní Moravy a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.


RRAJM Referenční projektyZámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Zpracování žádosti do oblasti podpory 5.1.b včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt v objemu 497 mil. Kč uspěl v rámci IOP. Multifunkční centrum zámek Lednice z.s.p.o. (2009)

Vida science centrum Brno

Zpracování žádosti do oblasti podpory  3.2 OP VaVPI pro projekt Moravian Science Centre Brno. Žádost v objemu 564 mil. Kč. Žadatel: Jihomoravský kraj

Löw-Beerova vila v Brně

Příprava žádosti do ROP JV projektu obnovy secesní Löw-Beerovy vily v Brně na ulici Drobného a její zpřístupnění pro potřeby cestovního ruchu. Práce v rozpočtovaném  objemu 55 mil. Kč realizoval Jihomoravský kraj.