Regionální rozvojová agentura jižní Moravy k 12. 8. 2011 spustila webový portál www.brownfieldy-jmk.cz

Vznik webového portálu Brownfieldy – nevyužívané areály a objekty Jihomoravského kraje byl vyvolán potřebou znát charakter nevyužívaných lokalit v Jihomoravském kraji a vhodnou formou je strukturovaně a srozumitelně prezentovat. Problematikou se v regionu mimo jiné zabývá Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v loňském roce provedla celoplošné evidenční šetření spojené s pořízením základních dostupných dat o vhodných lokalitách na území Jihomoravského kraje. Šetření proběhlo ve všech obcích Jihomoravského kraje, vyjma města Brna, které tuto problematiku řeší individuálně a disponuje vlastní evidencí.

Hlavním cílem bylo zmapovat a popsat všechny brownfieldy, tj. areály a objekty, které ve sledovaném čase nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž. Výchozím materiálem pro přípravu databáze byly evidence zpracované v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2008.

Takto připravený soubor dat prezentovaný prostřednictvím přehledného internetového rozhraní nabízí zájemcům a potenciálním investorům nabídku vhodných nemovitostí pro realizaci jejich podnikatelského záměru. Obcím Jihomoravského kraje rovněž slouží jako informační zdroj o rozložení brownfieldů v jejich katastrálním území. Analytické zpracování může být dále využito při definování problémových oblastí Jihomoravského kraje, stanovování priorit regenerace a při přípravě regionálních akčních plánů a tematických koncepčních dokumentů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Hladík | Regionální rozvojová agentura jižní Moravy | Královopolská 139, 612 00 Brno | tel.: 541 212 125, linka 120 | mobil: 723 422 036 | email: jan.hladik@rrajm.cz

www.brownfieldy-jmk.cz