Fond malých projektů zahájen

14.06.2017

Dne 14. 6. 2017 byl zahájen Fond malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Fond podporuje projekty s menším finančním objemem (max. výše dotace je 20 000 EUR), projekty s lokálním významem a přeshraničním dopadem. Své záměry či projektové žádosti můžete konzultovat se správcem pro Jihomoravský kraj, kterým je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Další informace zde.