Slavnostní křest DVD s propagačními filmy

МОRAVA  NAPOLEONSKÁ - EVROPSKÉ DĚJINY NA DOSAH


Loucký klášter ve Znojmě se stal v úterý 26. března 2013 místem slavnostního křestu DVD Morava napoleonská. Křestu se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek, atašé generálního konzulátu Ruské federace v Brně Anton Petrakov, zástupci jihomoravských obcí a odborných institucí a také autorský tým tvůrci propagačních filmů. Slavnostní akci doprovodili svým hudebním vystoupením studenti brněnské konzervatoře.Na DVD je připraveno 5 krátkých propagačních filmů, které představují vybraná místa na celé jižní Moravě spojená s tématem napoleonských válek. Průvodce po regionu je postava tehdejšího chasníka, kterou ztvárnil herec Leoš Juráček. Svým osobitým způsobem seznamuje diváky se zajímavými osobnostmi té doby, představuje zajímavá místa a jejich souvislosti s historickými událostmi.  Filmy zavedou diváky na dávná bitevní pole, do zámeckých komnat, méně známých muzejních expozic i do tajemného podzemí. Cílem této pětice filmových snímků je ukázat krásy a zajímavosti jižní Moravy v nových souvislostech a pozvat tak diváky k návštěvě regionu. Kromě turistů budou sloužit natočené snímky také žákům a studentům základních a středních škol v Jihomoravském kraji, kterým mohou zatraktivnit výuku o regionu, ve kterém žijí. Filmy je možné také shlédnout na webových stránkách, které byly v rámci projektu vytvořeny
www.morava-napoleonska.cz


 

Krátké filmy jsou jedním z výstupů projektu Morava napoleonská, který Regionální rozvojová agentura jižní Moravy realizovala ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod. Cílem projektu bylo vytvořit turistickou nabídku, která bude jižní Moravu prezentovat jako významné místo evropských dějin a poskytne svým návštěvníkům zajímavé zážitky a poznání.Touto cestou zároveň děkujeme všem za spolupráci při tvorbě DVD – zejména autorskému týmu DIRECT FILM, spol. s r. o. a dalším spolupracovníkům.


Koordinátor projektu:
Mgr. Libor Opluštil
libor.oplustil@rrajm.cz 
tel: 724 578 678
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139
612 00 Brno
www.rrajm.cz