Slavnostní křest turistického průvodce 
МОRAVA  NAPOLEONSKÁ - EVROPSKÉ DĚJINY NA DOSAH

Na slavkovském zámku proběhl ve čtvrtek 14. března slavnostní křest turistického průvodce Morava napoleonská. Křestu se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek, generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin, zástupci jihomoravských obcí a odborných institucí a také spolutvůrci brožury. Slavnostní akci doprovodili svým hudebním vystoupením studenti brněnské konzervatoře.Informační brožura představuje 30 vybraných turistických cílů na jižní Moravě, které spojuje téma napoleonských válek z počátku 19. století. Návštěvníkům regionu nabízí 8 jednodenních i vícedenních tras, na kterých mohou poznávat dávná bitevní pole, zajímavé expozice známých i méně známých muzeí, absolvovat prohlídku zámků a církevních památek. Při svém putování mohou objevit téměř zapomenuté pomníky, rozhlédnout se z velitelských stanovišť slavných vojevůdců a navštívit místa, kde probíhaly důležité porady a jednání o příměří. Brožura byla vydána v počtu 90 000 ks a je k dispozici v české, anglické, německé, francouzské a ruské jazykové mutaci. Distribuována bude zejména do turistických informačních center, Českých center v zahraničí a českým i zahraničním touroperátorům. Poznávání vlastního regionu usnadní brožura také žákům a studentům jihomoravských škol, protože právě školám je určena část vydaného nákladu. Elektronická verze průvodce je umístěna zdarma ke stažení na webových stránkách, které byly v rámci projektu vytvořeny (www.morava-napoleonska.cz).

Turistický průvodce je jedním z výstupů projektu Morava napoleonská, který Regionální rozvojová agentura jižní Moravy realizovala ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod. Cílem projektu bylo vytvořit turistickou nabídku, která bude jižní Moravu prezentovat jako významné místo evropských dějin a poskytne svým návštěvníkům zajímavé zážitky a poznání.Děkujeme všem za spolupráci při tvorbě průvodce – zejména autorskému týmu vedenému společností DRING Consulting, s.r.o. a tiskárně Iva Vodáková – DURABO. 

Koordinátor projektu:
Mgr. Libor Opluštil, libor.oplustil@rrajm.cz ; tel: 724 578 678
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139
612 00 Brno
www.rrajm.cz