Morava napoleonská

Turistický projekt „Morava napoleonská“ je zaměřen na historické téma napoleonských tažení. Prezentuje jižní Moravu jako místo, které se významným způsobem zapsalo do dějin Evropy počátku 19. století – a to zejména díky slavné Bitvě tří císařů u Slavkova, ve které se střetla vojska francouzského císaře Napoleona, ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. Na jižní Moravě ovšem kromě řady souvisejících historických událostí proběhla i další významná bitva – v roce 1809 u Znojma. Cílem projektu je poutavou formou nabídnout zájemcům návštěvu zajímavých lokalit a účast na akcích souvisejících s touto tematikou. Návštěvníkům regionu se tak po celý rok nabízí možnost objevovat známá i neznámá místa a spojit tak odpočinek a relaxaci s poznáním a historií.

Cílem všech spolupracovníků projektu Morava napoleonská je využívat co nejvíce forem zážitkové turistiky, aby mohli návštěvníci poznávat historii a krásy regionu co nejpoutavější a nejzábavnější formou. Na webových stránkách www.morava-napoleonska.cz jsou v sekci Kalendář akcí uvedeny aktuální informace o připravovaných akcích. Většinou jsou tyto akce spojené s bitevními ukázkami a jsou tak pro návštěvníky velmi atraktivní. Na tomto webovém portále jsou k dispozici i podrobnější údaje o turistických cílech a trasách, jsou zde umístěny i propagační videosnímky a elektronické verze vydaných propagačních materiálů. V rámci projektu Morava napoleonská je návštěvníkům regionu doporučeno 30 míst, které sehrály svou významnou roli zejména při přípravě a průběhu ve slavné „Bitvě tří císařů“ u Slavkova v roce 1805 a v bitvě u Znojma roku 1809. Turisté je mohou individuálně poznávat pěšky, na kole, vlakem nebo autem prostřednictvím 8 jednodenních i vícedenních tématických tras. Trasy je zavedou na dávná bitevní pole, do zajímavých expozic známých i méně známých muzeí, na prohlídku zámků a církevních památek. S jejich pomocí objeví téměř zapomenuté pomníky, budou se moci rozhlédnout z velitelských stanovišť slavných vojevůdců a navštívit místa, kde probíhaly důležité porady a jednání o příměří.

První návrhy projektu Morava napoleonská byly zpracovány na jaře 2009 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Úvodní etapa projektu byla realizována v letech 2011 – 2013 s finanční pomocí Regionálního operačního programu Jihovýchod a Jihomoravského kraje. Vstupní práce byly zaměřeny především na specifikaci turistického produktu a podkladů pro marketingové aktivity - tisk turistického průvodce, pořízení krátkých propagačních filmů, vytvoření webových stránek projektu, a inzerci v celostátním tisku). Celkové náklady na realizaci této úvodní etapy činily 4,06 mil. Kč (3,58 mil. Kč služby dodavatelů, 0,48 mil. Kč práce projektového týmu RRAJM).  

Od roku 2013 rozvíjí RRAJM za podpory Jihomoravského kraje spolupráci na projektu s obcemi, zájmovými sdruženími, muzei, kluby vojenské historie a podnikatelskými subjekty. Výsledkem této spolupráce jsou nejen nové propagační materiály, mobilní aplikace a videodokumenty, ale také např. nově vzniklá historicko-kulturní akce Napoleon v Brně (více na www.napoleonvbrne.cz). Postupně se připravují k prezentaci i nové turistické cíle, které osloví další zájemce o historii a poznávání krás jižní Moravy.

 

https://www.facebook.com/Morava.napoleonska.akce/

https://www.facebook.com/napoleonvbrne/

 

Více informací o projektu poskytnou:

Mgr. Libor Opluštil, 541 212 125 kl. 125, libor.oplustil@rrajm.cz

Ing. Hana Šímová, 541 212 125 kl. 124, hana.simova@rrajm.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno

 

KŘEST INFORMAČNÍHO PRŮVODCE

KŘEST DVD s propagačními filmy

Ocenění pro Moravu napoleonskou - Regiontour 2014