Materiál Případové studie regenerace brownfieldů je koncipován jako publikace, která staví na stručném zhodnocení vybraných úspěšně realizovaných projektů, které byly podle zadané osnovy a v redakci RRAJM zpracovány přímo osobami a institucemi úzce propojenými s realizací projektu. 

Lokality jsou vybírány dle své typové rozmanitosti, ať už jde o způsob jejich předchozího a současného využití nebo o způsob získávání finančních zdrojů pro vlastní realizaci. Zvoleným operačním prostorem byl prioritně Jihomoravský kraj. Nejčastěji jsou autory příspěvků odborníci s urbanistickou, architektonickou praxí, projektoví manažeři, zástupci municipalit a soukromí investoři.  

Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí, tak aby byla zachována jejich autenticita a osobitost přístupu jednotlivých autorů.

Poslední vydání publikace je ke stažení zde.

Publikace vydané v předchozích letech jsou k dispozici zde:

2006 2007 2008 2009   BF 2012

Publikace EUREGIO city.net: Příklady regenerace brownfields v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku je jedním z výstupů projektu EUREGIO city.net, jehož hlavním cílem je prohloubení přeshraniční spolupráce a vytvoření funkční sítě měst v regionu Weinviertel a na jižní Moravě.

 

 

 

V březnu 2011 byla vydána publikace Brownfields Regeneration in the South Moravian Region – Case Studies. Publikace vznikla v reakci na poptávku po cizojazyčném textu o úspěšně řešených projektech v regionu. Anglický materiál zahrnuje 6 příspěvků a vychází v nákladu 200 výtisků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Publikace případových studií regenerace brownfieldů vydaná v rámci projektu Využití brownfieldů pro rozvoj obcí. Projekt podpořený z Fondu mikroprojektů, Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika  – Česká republika.