Zřícenina hradu Cornštejn

Projektová žádostStudie proveditelnosti

Projekt na rekonstrukci a dovybavení vybraných částí areálu hradu a vybudování turistického informačního systému.

Projekt se zaměřil na zlepšení turistické infrastruktury rekreační oblasti Vranovska prostřednictvím intenzivnějšího využití kulturní památky hradu Cornštejna. Projekt také řešil podmínky pro rozšíření návštěvnické sezóny, zlepšení přístupnosti dalších částí hradu a zvýšení kvality služeb pro návštěvníky.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci a dovybavení vybraných částí areálu Cornštejna pro bezpečné zpřístupnění a rozšíření návštěvnického okruhu do dalších částí hradu, vybudování uceleného informačního systému a orientačního značení včetně odpočinkových míst na přístupových trasách. Součástí bylo vybudování objektu strážnice jako provozního zázemí a komplexního obsloužení návštěvníků.

Kvantitativní údaje

Celkové způsobilé výdaje projektu 4,3 mil. Kč.

Rekonstrukce objektu pokladny a kiosku, jejich umístění pod nový krov o ploše 56 m2.

Rekonstrukce strážnice o podlahové ploše 25 m2.

Stavba vyhlídkové plošiny na Dělové baště o průměru asi 6,5 m.

Vybudování ochozu o délce 12,7 m.

Výstavba vyhlídkového dřevěného ochozu o délce 35 m.

cornstejn-01
cornstejn-04

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti.

2009

Další informace

www.muzeumznojmo.cz