Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2017

Dne 28. února 2017 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno (Sál zastupitelstva), uskutečnila za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Jana Vituly, odborná konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Akce se zúčastnilo 65 zástupců obcí a měst a podnikatelské sféry, kteří se zabývají problematikou nevyužívaných areálů a objektů.

Program konference

9:00  - 9:30 Registrace
9:30   -  9:40  Zahájení  
      JUDr. Vladimír Gašpar, RRAJM; Ing. Jan Vitula, Jihomoravský kraj
       
9:40  - 11:20 financování a případové studie
                 
      Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a IROP
      Ing. Eva Mikulová, Centrum pro regionální rozvoj ČR
      CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů
      Ing. Patrik Reichl, CzechInvest
      8 let vývoje Perly 01
      RNDr. Robert Osman, Ph.D., SPOUSTI  
      Krajina z druhé ruky
      Ing. Daniel Matějka, naOKRAJI
       
11:20  - 11:40 Přestávka
       
11:40  - 13:00 koncepční podpora
                 
      Regenerace brownfieldů pohledem akademické sféry
      Mgr. Petr Klusáček, Ph.D, Ústav geoniky akademie věd ČR
      Podpora regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji
      doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
      Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji
      Mgr. Jan Hladík, RRAJM
       
13:00 - 14:00 Diskuse a občerstvení

 

  

 

 

Děkujeme za Vaši účast!                                             JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM

 

Prezentace z roku 2015 zde, z roku 2016 zde, příspěvky z předešlých koferenecí Vám na požádání rádi zašleme.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Hladík
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
tel: +420 541 212 125 - linka 120, mobil: +420 723 422 036
e-mail: jan.hladik@rrajm.cz