Novinky

20. 11. 2020

Memorandum o spolupráci v tématu chytrého regionu

Ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Vladimír Gašpar podepsal 20. listopadu s předsedou Krajské sítě místních akčních skupin Jihomoravského kraje Vítem Hrdouškem memorandum o vzájemné… >

04. 11. 2020

6. Výzva v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Dne 3.11.2020 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlásil 6. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v… >

27. 10. 2020

Prevence nežádoucího pohybu cyklistů v CHKO Pálava

Správa CHKO Pálava se potýká na svém území s ilegálním pohybem cyklistů. Jedná o národní přírodní rezervace (NPR). Jedním z předpokládaných důvodů tohoto nezodpovědného jednání cyklistů je nemožnost… >

30. 09. 2020

Výsledky 10. uzávěrky FMP

Dne 24. 9. 2020 se v rámci 10. uzávěrky Fondu malých projektů Rakousko-ČR sešlo 11 nových projektů od jihomoravských žadatelů. O jejich podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude… >

18. 09. 2020

Město Miroslav se chystá ozelenit své střechy

Město Miroslav pociťuje probíhající změny klimatu a snaží se reflektovat současné moderní stavební postupy, kterak zpříjemnit pohyb ve městě i v budovách svým občanům. Adaptace na změny klimatu musí… >

15. 09. 2020

První přeshraniční fórum starostů Šumava - Dyje

Dne 9. září 2019 se zástupce RRAJM zúčastnil 1. přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje v Hnanicích u Znojma a představil zde Fond malých projektů Rakousko-ČR. Na místě došlo ke konzultaci… >
1 2 3 4 7 13 18 24

Kdo jsme