20 let RRAJM

27.09.2017

Při příležitosti 20. výročí od svého založení uspořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy slavnostní setkání v areálu vily Stiassni v Brně. Akce se zúčastnili jak zástupci zakladatelů agentury – tj. zástupci Jihomoravského kraje, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajské hospodářské komory jižní Moravy, tak pracovní partneři a současní i bývalí zaměstnanci.

Místo setkání bylo velmi symbolické, neboť v bývalé „vládní vile na Hroznové“ probíhala začátkem roku 1998 jednání o prvním velkém projektu RRAJM - posouzení a výběr projektů na odstraňování škod po velkých povodních z léta 1997. „Za 20 let své existence se agentuře povedlo realizovat velké množství projektů, které přispěly ke zlepšení kvality života obyvatel jižní Moravy,“ uvedl ve svém úvodním slovu Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM. Doplnil, že mezi nejvýznamnější aktivity agentury patří podpora investičních příležitostí, přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskou republikou, dále podpora rozvoje obcí, cestovního ruchu, regenerace brownfieldů a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy byla založena 10. září 1997 a jejím hlavním úkolem byla příprava realizace Fondu malých infrastrukturních projektů v rámci předvstupního fondu CBC PHARE, známým pod názvem Program obnovy zaplavených území – program určený na obnovu povodněmi postižených oblastí.

Kdo jsme