5. výzva na předkládání projektových žádostí o NFP z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

10.01.2020

RRAJM si Vás dovoluje informovat, že dne 8. 1. 2020, byla vyhlášena 5. výzva z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. 

logo_IRRVA_2014-20.jpg

Kód výzvy: 5/FMP/11b

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 8.1.2020

Datum uzavření: 9.3.2020

Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ

Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b).

Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

 

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webových stránkách Správců:.

http://www.regionbilekarpaty.cz

http://regionbilekarpaty.cz/5-vyzva1

 

http://www.regionzilina.sk/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

 

Na webových stránkách Správců FMP jsou/budou zveřejněny také termíny seminářů pro žadatele k vyhlášené výzvě.

V ČR pořádá Region Bílé Karpaty semináře pro žadatele:

- 28.1.2020 v Brně - budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- 30.1.2020 ve Zlíně - budova Krajského úřadu Zlínského kraje 
-  6.2.2020 v Ostravě - budova Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje                                                                    

Seminář pro konečné uživatele:
- 2.4.2020 ve Zlíně - Technologické Inovační Centrum

 

Předpokládaný termín zasedání Regionálního výboru pro výzvu č. 5 (11b), který rozhoduje o přidělení dotací by měl být v 06/2020. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

Region Bílé Karpaty

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

tel.: 573 776 058

mob.: 739 612 340

e-mail: smutna@regionbilekarpaty.cz

www.regionbilekarpaty.cz

Kdo jsme