6. Výzva v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

04.11.2020 |Vladimír Gašpar

Dne 3.11.2020 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlásil 6. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 3. 11. 2020
Datum uzavření: 11. 1. 2021
Prioritní osa 2:  Kvalitní životní prostředí 
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

Zde ke stažení: Výzva č. 6 FMP 6c

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na www.regionbilekarpaty.cz v záložce Ke stažení - Dokumentace k 6. výzvě.

Kdo jsme