7. výzva na předkládání projektových žádostí z FMP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

08.01.2021 |Vladimír Gašpar

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 7. 1. 2021, byla vyhlášena 7. výzva na předkládání projektových žádostí o NFP z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

Kód výzvy: 7/FMP/11b
Typ výzvy:
uzavřená
Datum vyhlášení: 7.1.2021
Datum uzavření: 26.3.2021

Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ
Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b).
Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webových stránkách Správců:.
http://www.regionbilekarpaty.cz
https://www.regionbilekarpaty.cz/7-vyzva1
https://www.zilinskazupa.sk/
https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/vyzva-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-male-projekty-ramci-projektu-fond-malych-projektov-veducim-partnerom-region-bile-karpaty-prioritnu-os-c-3-rozvoj-miestnych-iniciativ-3.html

Region Bílé Karpaty pořádá taky webinář pro žadatel dne 19.1.2021 od 8:30 hod., podrobnější informace jsou na webových stránkách https://www.regionbilekarpaty.cz/seminare.

Kdo jsme