Novinky

21. 03. 2017

Jan Hladík v Událostech ČT

Česká televize ve svých Událostech ze dne 20. 3. 2017 odvysílala reportáž o regeneraci brownfieldů "Osud bývalých areálů JZD", kde nesměl chybět ani náš kolega Jan Hladík. >

28. 02. 2017

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2017

Dne 28. února 2017 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila odborná konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Více informací zde. >

15. 12. 2016

Survival Kit 2017

RRAJM vydala jubilejní 15. vydání publikace Survival Kit. >

26. 10. 2016

Jihomoravské partnerství E5

Na půdě RRAJM proběhlo dne 25. 10. 2016 v pořadí již čtvrté setkání zástupců institucí působících v oblasti regionálního rozvoje v rámci Jihomoravského partnerství E5. >

12. 10. 2016

International economic cooperation

International economic cooperation of the regions of V4 RRAJM je partnerem projektu financovaného z Visegrad Fund. Klíčovou aktivitou projektu je konference, která se uskutečnila ve dnech 14. - 15.… >

21. 09. 2016

Studijní cesta pro zástupce samospráv

RRAJM zrealizovala pro zástupce samospráv ve dnech 19. - 20. 9. 2016 studijní cestu k problematice činnosti destinačních managementů na lokální úrovni na příkladech v Královéhradeckém kraji. >
1 5 8 10 11 12 13 14 15

Kdo jsme