Novinky

10. 01. 2020

5. výzva na předkládání projektových žádostí o NFP z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

RRAJM si Vás dovoluje informovat, že dne 8. 1. 2020, byla vyhlášena 5. výzva z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.  >

10. 01. 2020

Fond malých projektů - nové semináře pro žadatele

RRA JM připravila nové semináře pro žadatele 9. kola FMP v Brně a Břeclavi. Bližší informace naleznete zde: https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/terminy-fmp/.   >

19. 12. 2019

Pro čistější vodu v Moravském krasu

Na obecním úřadě v Ochozi u Brna proběhlo 6. 12. 2019 představení závěrů projektu „Retenční nádrž a mokřad na Ochozském potoce“, který byl realizován v rámci programu SMART JMK. Cílem… >

19. 12. 2019

Nakládání s vodou ve VIDA!

Pro zábavní vědecký park VIDA! byl v rámci programu SMART JMK zpracován návrh efektivnějšího nakládání se srážkovými vodami. Experti ze společnosti ASIO New, spol. s r. o. hodnotili… >

19. 12. 2019

PF 2020

Vážení přátelé a partneři, děkujeme Vám za celoroční spolupráci a přejeme Vám za celý tým RRA JM příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce.  >

18. 12. 2019

Návštěva delegace ze srbského města Kragujevac

Dne 16. 12. 2019 pobývala v Brně tříčlenná delegace ze srbského města Kragujevac. Paní Minja Obradovic, členka Rady města Kragujevac pověřená zabezpečováním úkolů v oblasti investic a řízení… >
1 2 3 4 5 6 7 11 16 21

Kdo jsme