Novinky

14. 09. 2021

Nové výzvy na předkládání projektových žádostí z FMP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 6. 9. 2021 byly vyhlášeny výzvy na předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A… >

07. 09. 2021

Nástroje komunikace obce s občany

RRA JM je partnerem v přeshraničním česko-rakouském projektu věnujícím se digitalizaci veřejné správy (DigiVill). V rámci projektu dochází k intenzivní výměně poznatků a zkušeností mezi kraji v Česku… >

27. 08. 2021

Loděnice mají nový mokřad

V souvislosti s adaptací území na sucho byl v Loděnicích realizován záměr „Mokřadní plocha u kostela, k. ú. Loděnice: SO-01 Retenční nádrž a SO-02 Mokřadní tůně". >

26. 08. 2021

V Jihomoravském kraji budou jezdit nové sanitky

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje bude mít během letošního a příštího roku 20 nových sanitních vozů, 1 speciální vůz pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí a bariatrické pacienty a… >

16. 08. 2021

Zahájena spolupráce na obnově Moravské Nové Vsi

Ve čtvrtek 5. srpna 2021 proběhlo jednání pracovního týmu RRAJM se starostou Moravské Nové Vsi Mgr. Bc. Markem Košutem. V městysu Moravská Nová Ves byla tornádem poškozena značná část obecních budov,… >

16. 08. 2021

Výroční zpráva RRA JM za rok 2020

Byla vydána nová Výroční zpráva RRAJM za rok 2020. Zpráva je souhrnem událostí, aktivit a projektů, které proběhly během minulého roku. Výroční zpráva je volně dostupná v záložce "Kdo jsme"… >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 26 34

Kdo jsme