Aktualizace Survival Kitu pro rok 2020

04.03.2020 |Michaela Hrózová

Stejně jako v minulých letech, tak i pro rok 2020 proběhla aktualizace Survival Kitu, který je pravidelně vydáván Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy již od roku 2002. Tradičně se na přípravě podílela řada našich partnerů z několika oblastí, díky čemuž je zajištěna vysoká odbornost uvedených textů.

Survival Kit vznikl jako souhrn důležitých informací o našem regionu určený zejména zahraničním investorům, kteří přichází se záměrem umístit sem své obchodní či výrobní aktivity. Postupným vývojem se Survival Kit stal inspirativním průvodcem téměř pro každého občana či návštěvníka Jihomoravského kraje. Podle ohlasů našich partnerů se rozrůstá okruh uživatelů Survival Kitu a jednou z hlavních cílových skupin se stávají pracovníci zahraničních firem nebo věděcko-výzkumní pracovníci a studenti přicházející sem na univerzity a do výzkumných center.

Pro letošní vydání proběhla obměna nejen obsahu, ale také podoby Survival Kitu. Doposud byla plná verze vydávána v tištěné i elektronické podobě. Pro distribuci aktuálního vydání byl vytvořen nový koncept, kdy je plná verze dostupná v elektronické podobě a na webu survival.rrajm.cz. V tištěné formě je nově k dispozici booklet v anglickém jazyce informující o obsahu Survival Kitu a jeho umístěním na webových stránkách. Webová prezentace Survival Kitu i booklet jsou vyvedeny v novém grafickém vizuálu vytvořeném v rámci nového konceptu. Rozhodnutí upustit od tisku plné verze vychází ze zpětné vazby od uživatelů Survival Kitu, kdy většina z nich uvedla, že využívá spíše elektronickou verzi pro její kompaktnost a možnost efektivnější práce s množstvím uvedených informací.

Obsah Survival Kitu zůstal nezměněn a stejně jako v předchozích vydáních je rozčleněn do osmi samostatných kapitol, které mají dohromady rozsah více než 120 stran.

Kapitoly publikace

  1. Jižní Morava: geografie, pracovní síla, ekonomika
  2. Právní úprava podnikání, založení obchodní společnosti
  3. Účetnictví a audit
  4. Daňový systém v České republice
  5. Zaměstnanost a pracovní legislativa
  6. Víza a integrace po příjezdu
  7. Instituce ke spolupráci
  8. Praktické informace: práce a život na jižní Moravě 

Elektronická verze a web survival.rrajm.cz jsou volně dostupné v českém a anglickém jazyce. Informační booklet byl vytištěn v nákladu 1 000 kusů, a to pouze v anglickém jazyce. Nový koncept pro Survival Kit včetně tisku zajistila stejně jako v předchozích letech brněnská agentura Kreatura.

Jak již bylo zmíněno, díky rostoucí oblibě využívání nejen počítačů, ale i chytrých telefonů při práci, byl vytvořen nový koncept pro distribuci Survival Kitu. Zachována byla pouze elektronická verze, kterou může mít uživatel neustále po ruce a díky vyhledávání pomocí klíčových slov umožňuje okamžitě najít požadovanou informaci. K propagaci Survival Kitu slouží booklet, ve kterém uživatel najde informace o obsahu plné verze a umístění na webu. Okamžitý přístup je zajištěn prostřednictvímQR kódu, po jehož načtení pomocí chytrého telefonu bude uživatel ihned přesměrován na webovou verzi, kde je Survival Kit volně ke stažení ve formě PDF, což umožňuje práci s ním i bez internetového připojení. Nový koncept přináší značné úspory nákladů, které byly v minulosti vynakládány za tisk. V neposlední řadě je tento způsob také mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Distribuce Survival Kitu probíhala v prvním čtvrtletí tohoto roku, a to stávajícím i novým uživatelům. Seznam zájemců je každým rokem aktualizován a rozšiřován a samotné předání materiálů proběhlo poštou nebo osobně. Předání slouží nejen k propagaci Survival Kitu, ale také ke zprostředkování informací o činnosti agentury. Tento kontakt probíhá nejčastěji s regionálními institucemi z oblasti státní správy, výzkumu a vývoje nebo se zahraničními společnostmi, jimž RRAJM v minulosti poskytovala servis v počátcích jejich působení v Jihomoravském kraji. Většině z těchto subjektů byl zaslán poštou informační booklet a emailovou formou pak odkaz na web survival.rrajm.cz, kde je volně dostupná elektronická verze Survival Kitu jak české, tak i v anglické verzi. Osobní předání probíhá u partnerů, jež se podílí na tvorbě Survival Kitu zpracováním odborných textů. Jsou to subjekty zejména z oblasti práva, účetnictví, daňové legislativy nebo organizace podporující inovace a regionální rozvoj. Pro většinu z nich je tento souhrn informací také vyhledávanou pracovní pomůckou. Zpětná vazba od těchto partnerů je velmi důležitá pro další vývoj Survival Kitu a jeho udržitelnost, protože postupem času se rozšiřuje segment uživatelů i preferovaný způsob použití. Na základě těchto informací byl vytvořen nový koncept distribuce, kdy je plná verze dostupná pouze elektronicky a v tištěné podobě je k dispozici informační booklet. Ze strany uživatelů byly obdrženy velmi pozitivní reakce zejména na kompaktnost nového bookletu, kterým budou naši partneři propagovat Jihomoravský kraj na veletrzích či konferencích a dalších akcích nejen v České republice.

Podněty k obsahové stránce publikace je možné rozdělit z hlediska úhlu pohledu investora, zaměstnavatele a zaměstnance přicházejícího za prací. Jmenovitě se jedná o úseky vztahující se k obchodnímu a pracovnímu právu, vízové povinnosti, zdravotnictví, bydlení nebo cizojazyčným školám. Je nutné zaměřit se na srozumitelnost a čtivost zpracovaného text, zejména pokud jde o vybrané pasáže z české legislativy.

Nový koncept publikace včetně grafického vizuálu bude zachován pro několik příštích období a počítá se pouze s aktualizací obsahu. Nadále však budou dukládně vyhodnocovány reakce uživatelů, aby byla zajištěna dostupnost a přesnost požadovaných informací v odpovídajícím rozsahu a podobě.

Informační booklety v tištěné formě jsou pro jakékoliv zájemce bezplatně dostupné v sídle Regionální rozvojové agentury jižní Moravy v Brně-Žabovřeskách.

Booklet Survival Kit

Booklet Survival Kit

Stáhnout soubor

Kdo jsme