Aktuální informace k FMP

12.05.2020 |Lucie Karpíšková

Fond malých projektů Rakousko-ČR i přes již dva měsíce panující omezení vyplývající z mimořádného stavu v souvislosti s COVID-19 a uzavřenými česko-rakouskými hranicemi pokračuje dle původního plánu.

Dne 18. března 2020 proběhla 9. uzávěrka FMP, kdy bylo na RRA JM předloženo 11 nových projektů jihomoravských žadatelů. Ve dnech 21. - 22. dubna 2020 proběhlo formou videokonference hodnocení kvality všech 52 projektů předložených v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Dolním a Horním Rakousku.

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava 9. Regionálního monitorovacího výboru, který tentokrát proběhne písemnou procedurou, ale v původním plánovaném termínu 27. května 2020.

Rovněž termín 10. uzávěrky sběru žádostí do FMP zůstává nezměněn a to 24. 9. 2020.

Co doznává změn, jsou termíny projektových aktivit v projektech ze 7. a 8. kola FMP, které jsou již v realizaci. Správcům FMP se podařilo s Národním a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko-ČR vyjednat možnost prodloužení těchto projektů až na 24 měsíců tak, aby žadatelé byli schopni zrealizovat veškeré projektové aktivity včetně těch, které nelze provést žádným alternativním způsobem.

Záběr z uzávěrky FMP 18. 3. 2020

IMG_2.jpg

Kdo jsme