Analýza brownfieldů v Jihomoravském kraji

27.05.2020 |Michaela Hrózová

RRAJM zveřejnila analýzu současného stavu brownfieldů v Jihomoravském kraji k datu 28. 2. 2020. V evidenci je nyní 465 nevyužívaných objektů nebo areálů na území celého kraje s výjimkou města Brna.

Stav brownfieldů ke konci února tohoto roku je 465 objektů nebo areálů v celém kraji. Do analýzy nebyly zahrnuty brownfieldy na území města Brna a jeho katastrálního území z důvodu odlišné metodiky jejich evidence. Nejvíce brownfieldů vzniká po původně zemědělských objektech, typicky to jsou bývalá zemědělská družstva v menších obcích. Regeneraci těchto i dalších  nevyužívaných objektů brání ve většině případů vysoké finanční náklady.

V únoru pořádala RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem konferenci na téma Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraje, na níž zazněly příspěvky zaměřené na aktuálně dostupnou finanční podporu pro regeneraci, ale také případové studie. Více informací a prezentace jednotlivých vystupujících najdete zde.

Analýza brownfieldů 2020.pdf

Analýza brownfieldů 2020.pdf

Stáhnout soubor
Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme