Chytrá řešení v dopravě

18.01.2019 |Pavel Grégr

Zavedení chytrých technologií má zásadní vliv na moderní fungování města a zvýšení kvality života jejich občanů. Takové bylo ústřední téma konference, na kterou se sjeli zástupci měst a obcí, odborné veřejnosti, vysokých škol a ministerstev do brněnského Centra dopravního výzkumu.

Chytrá řešení zvyšují kvalitu života

Program organizátoři přizpůsobili potřebám primátorů, starostů i odborných pracovníků, kteří o zavedení informačních technologií teprve uvažují, i těm, kteří s nimi již započali a zajímají je další domácí i zahraniční zkušenosti.

Dozvěděli se, co vše může být ve městě SMART a co to občanům přináší. Jak toto téma na místní úrovni uchopit a kde začít. Jaké jsou předpoklady komplexního přístupu k řešení mobility: moderní analýzy dopravy, monitoring životního prostředí a další.

Co je předpokladem promyšleného plánu udržitelné mobility a jakou roli v ní hraje dopravní telematika. Co jsou BIG DATA a jaký mají vliv na strategické plánování a investice města. Jak využít chytré technologie pro plánování nízkouhlíkové mobility a co městům přináší projekt SOLEZ, který realizuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Teoretické přednášky byly doplněny o příklady z větších i menších měst, jako jsou Olomouc (zavedení plánu udržitelné mobility), Otrokovice (místní strategie bezpečnosti silničního provozu) a Třebíč (zapojení do sítě Civinet).

Program byl zakončen praktickými ukázkami měření kvality ovzduší, chytré dlažební kostky a  telematického zařízení.

Akci pořádalo Centrum dopravního výzkumu, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a Industry Cluster 4.0.

 

_________________

Tipy na tematicky související akce:

21. 2. 2019  konference Svazu měst a obcí ČR k projektu Strategický rámec Smart City

5.  - 6. 6. 2019 veletrh URBIS SMART CITY FAIR v Brně

Kdo jsme