CZECH REGIONS & CITIES NA VELETRHU EXPO REAL V MNICHOVĚ

13.10.2017

Ve dnech 4. – 6. října 2017 proběhl v areálu Nového výstaviště v Mnichově 20. ročník prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real

Mezi významnými evropskými regiony a metropolemi se v rámci stánku CZECH REGIONS & CITIES prezentovaly s městy Brnem a Ostravou také Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Jednalo se o první společnou expozici českých krajů a měst v historii veletrhu.

S hlavními partnery, realitní skupinou Asental a společností Residomo, sdílely expozici též zástupci společností AD Group, CASUA, Linkcity, PASSERINVEST GROUP, PRK Partners, Renomia, Technologický park Brno, UBM Bohemia Development, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a CzechInvest. Oba prezentované regiony měly i své zástupce z regionálních rozvojových agentur jako dlouholeté nositele know-how a experty na danou oblast.

V reakci na dlouhodobou strukturovanou poptávku investorů byla společná expozice postavena kromě průmyslových ploch také na prezentaci rezidenčních projektů, nové inovační infrastruktury, či území pro cestovní ruch a volnočasové aktivity.

Za město Brno tak byla investorům nabídnuta lokalita Ponava, kam byla soustředěna realizace tří významných budoucích sportovišť: fotbalového stadionu, multifunkční hokejové haly a aquaparku. Vybavenost lokality doplní i zázemí pro bydlení a obchody. Dalším velkým plánovaným projektem je oživení brněnského výstaviště. Po odkoupení areálu společnosti Veletrhy Brno (BVV) městem je snahou nového majitele celou lokalitu více propojit se životem města, a byla proto zahájena mezinárodní architektonická soutěž. Vedení města Brna však hodlá i nadále spolupracovat se soukromým sektorem tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro naplnění všech ekonomických očekávání budoucích investorů a aby jejich projekty zároveň zapadly do konceptu města.

Jako součást nabídky Jihomoravského kraje byly na veletrhu investorům nabízeny příležitosti v méně urbanizovaných lokalitách regionu – nově budovaná průmyslová zóna Kollárova-Blatnická ve Veselí nad Moravou. Pro nové zaměstnance i stávající obyvatele je připravována také dvojice projektů pro bydlení a občanskou vybavenost ve Znojmě - areál staré nemocnice a rozvojovou lokalitu Malá Louka. Z podnikatelských nemovitostí byl rovněž představen developerský projekt průmyslové zóny Blučina. Cílem kraje je zaujmout nové malé a středně velké firmy a s jejich pomocí vytvořit pracovní příležitosti pro místní obyvatele tam, kde se dosud nezaměstnanost drží vysoko nad celostátním průměrem.

Obecně je primárně rozvoj Brna a Jihomoravského kraje vedením spatřován v rozvoji regionu s velkou přidanou hodnotou. Podle žebříčku respektovaného serveru Numbeo.com je Brno městem s nejvyšší kvalitou života v České republice, k čemuž přispívá i jeho inovační potenciál ve spojení s velkým množstvím univerzit a vědecko-výzkumných center. Právě na ten se město a kraj s pomocí Jihomoravského inovačního centra chtějí dále zaměřit a připravit podmínky pro vstup nových nekonvenčních firem - start-upů.

V Jihomoravském a Moravskoslezském kraji má svá výzkumná a vývojová centra více než 40 špičkových globálních společností – mj. Siemens, Honeywell, Thermo Fisher Scientific, SAP, Avast/AVG, Tieto a další.

Veletrh Expo Real je vždy ukazatelem trendů i problémů současného světa, dopadajících i na investiční a realitní trh, které nutí lídry, aby nové cesty a možnosti. Těmi jsou mj. investice do rychle rostoucích realitních segmentů (bydlení, projekty zdravotní a sociální péče, logistické nemovitosti) či orientace na perspektivní země (dnes zejména asijsko-tichomořské státy), kam se po příležitostech poohlížejí velcí evropští investoři.

Zájem o letošní Expo Real byl ještě vyšší než loni: vystavovalo se v 6 halách na celkové ploše 64 000 m². Oficiální statistika veletrhu dle německého organizátora Messe München udává 2 000 vystavovatelských společností z 35 zemí světa, přičemž celkový počet účastníků dosáhl 41 500 ze 75 zemí. Pro účastníky z České republiky veletrh stále zůstává velmi atraktivním fórem pro prezentaci i networking.

Kdo jsme