Další jednání Regionálního monitorovacího výboru

25.01.2018

Dne 23. ledna 2018 v Poysdorfu proběhl již druhý Regionální monitorovací výbor Jihomoravský kraj - Kraj Vysočina - Dolní Rakousko, který rozhoduje o podpoře přeshraničních projektů v rámci Fondu malých projektů.

Fond malých projektů je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad; je součástí programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Další uzávěrka příjmu projektových žádostí je 23. 3. 2018, 14.00 hodin na RRAJM.

Příští Regionální monitorovací výbor budeme hostit v květnu v Jihomoravském kraji.

RMV_FMP.jpg

Kdo jsme