Další semináře FMP

10.07.2018

Na srpen a září připravila RRAJM další semináře pro žadatele Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - ČR.

Fond malých projektů podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Během dvou hodin Vás seznámíme s obecnými podmínkami FMP a provedeme Vás ve stručnosti jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti.

Další uzávěrka sběru žádostí je 12. 10. 2018 ve 14.00 hodin na RRAJM.

 

  • 21. 8. 2018 - seminář v Břeclavi - pozvánka
  • 13. 9. 2018 - seminář ve Znojmě - pozvánka
  • 14. 9. 2018 - seminář v Brně - pozvánka

Kdo jsme