Diskuzní fórum pro města a obce

02.06.2021

CzechInvest spouští sérii tří online setkání s názvem Diskuzní fórum pro města a obce

V něm budou moci představitelé krajů, měst i obcí diskutovat své zkušenosti s brownfieldy, strategickým plánováním, kulturními a kreativními průmysly a navzájem se inspirovat. Letošní setkání se uskuteční od června do října tohoto roku, s dalšími tématy bude možné se setkat i v roce následujícím.

Úvod je věnován krátkému odborném vstupu na příslušné téma. Navazovat bude představení příkladů dobré praxe z vybraných měst a obcí, které přiblíží možná témata k diskuzi. Stěžejní částí pak bude řízená diskuse v menších skupinách účastníků, které poskytnou prostor pro efektivní sdílení a výměnu zkušeností. Fórum bude zakončeno shrnutím hlavních výstupů z diskusí.

První akci, která proběhne již 15. června, se budeme věnovat tématu „Brownfieldy – příležitosti a rizika

Kontakt na pořadatele naleznete zde

Kdo jsme