Evidence brownfieldů

28.07.2016 |Mgr. Jan Hladík

RRAJM zahájila sběr dat pro mapový portál JMK k podpoře regenerace brownfieldů. Informace o lokalitách slouží k analytickému zpracování problematiky a případně jako nabídka potenciálním investorům.

Vážená paní, vážený pane,

RRAJM v těchto dnech provádí sběr dat pro mapový portál Jihomoravského kraje věnovaný podpoře regenerace nevyužívaných areálů a objektů, tzv. brownfieldů. Předmětem zájmu jsou všechny mimobrněnské bývalé průmyslové, zemědělské, armádní, obytné areály a objekty či objekty po občanské vybavenosti, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž.

Práce na evidenci lokalit provádí pro potřeby Jihomoravského kraje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM).

Chtěli bychom Vás tímto vyzvat ke spolupráci na evidenci brownfieldů, vytipování vhodných lokalit a příapadně k zanesení informací do tohoto evidenčního listu. Sběr dat bude probíhat do 22. srpna 2016, kontaktní osoba je Mgr. Jan Hladík, email: jan.hladik@rrajm.cz, tel.: 723 422 036.

Shromážděná data budou po dohodě sloužit jako nabídka potenciálním zájemcům a investorům na webovém portálu www.brownfieldy-jmk.cz a jednak k analytickému zpracování pro potřeby koncepčních dokumentů Jihomoravského kraje.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 541 212 125/120
+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme