Experti RRA JM vyjeli za zahraničními zkušenostmi s aplikací chytrých řešení

22.03.2019 |Libor Opluštil

První polovina března 2019 přinesla expertům Regionální rozvojové agentury jižní Moravy zajímavé zkušenosti v oblasti chytrých řešení. V rámci mezinárodního projektu „Smart and Green — On the Spot Visegrad Cities“ se zúčastnili exkurzí do Budapešti, Nitry, Litoměřic a Wroclawi. Na dvoudenních studijních cestách se v praxi seznámili s technologiemi, které v těchto městech úspěšně fungují.

A o jaké technologie například šlo? 

V Budapešti nám představili velmi zajímavou a obchodně patrně velmi perspektivní technologii čištění komunálních odpadních vod, uvedl Mgr. Libor Opluštil. Aplikovali ji jako nadstavbu do původní čističky odpadních vod a spočívá ve využití obrovského čistícího potenciálu mikroorganismů navázaných na kořenové systémy rostlin a speciální strukturovaná vlákna z polypropylenu. Odpadní voda se při proudění přes tento biofiltr efektivně zbavuje organických a anorganických látek a podle výsledků analýz zde dochází dokonce k úspěšnému odbourávání některých nevyužitých léčivých preparátů. S fungováním tohoto systému se lze podrobněji seznámit na www.organicawater.com

Exkurze v Nitře byla podle slov jejího účastníka, Mgr. Miroslava Legnera, primárně cílena na řešení dopravy na území města a jeho bezprostředního okolí. Představen byl v českých podmínkách stále spíše ojedinělý projekt instalace senzorů na vybraných parkovacích místech v centru Nitry, jehož účelem je sběr přesných dat pro místní samosprávu o aktuální situaci v oblasti dopravy v klidu a dále poskytování on-line informací prostřednictvím webu či mobilní aplikace o možnostech parkování pro registrované uživatele (residenty i návštěvníky) vč. navigace k místu s pozitivním dopadem na imisní a hlukovou zátěž. Dále byla představena problematika parksharingu, koncepční dokumenty i konkrétní projekty v oblasti udržitelné mobility na úrovni města zastoupené především projekty v oblasti cyklodopravy. Vyzdvihnut byl zejména úspěšný, již 2 roky fungující systém bikesharingu provozovaný soukromou společností nebo trasování cyklistických stezek. Program exkurze byl zakončen úspěšným projektem instalace tzv. semiunderground kontejnerů na komunální odpad s kapacitou 5000 l zapuštěných do země s pozitivními estetickými, ekologickými a ekonomickými dopady, projektem pokročilé inventarizace městské zeleně a návštěvou interaktivní zahrady katedry biotechniky zeleně Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Další studijní cesta, kterou absolvoval Mgr. Jan Kuchyňka, vedla do Litoměřic – města, které je leadrem v aplikaci udržitelných mechanismů péče o městský majetek. Důraz byl zde kladen na představení procesů a provozu energetického managementu, který má městu do roku 2030 šetřit 20 % ročních nákladů na provoz. Průběžné výsledky po 5 letech fungování takovému cíli opravdu odpovídají. V praxi byl předveden projekt rekonstrukce MŠ a snížení jejích nákladů na vytápění o 85 %. Z dalších realizovaných projektů byly prezentovány elektromobilita úřadu, využití dešťové vody v budově úřadu, rekonstrukce brownfieldu pro startovací byty jako první veřejná aktivní budova v ČR nebo měkké projekty pro podporu úspor energií občany města.

Mgr. Kuchyňka rovněž navštívil Wroclaw, jejíž zástupci si připravili bohatý program k problematice zelených střech a vertikálních zahrad v intenzivní městské zástavbě. 

Prezentován byl především vzorový projekt soukromého investora, který na bázi PPP, tedy v partnerství s městem, vystavěl autobusové nádraží doplněné o velký obchodní dům. Ten se vyznačoval především koncepční prací se zelení v jinak dopravou znehodnoceném prostoru. Jeho fasáda je totiž zčásti tvořena vertikální zahradní plochou a celý prostor střechy je volně přístupný jako veřejné parkové prostranství. Podobné ozelenění bylo dále prezentováno v moderním obestavění původního historického divadla, anebo na sevřeném vydlážděném vnitrobloku magistrátu města, což významně přispívá k pozitivní změně místního mikroklimatu.

ČOV Budapešť - zařízení Organica Water

COV_Budapest_zarizeni_Organica_Water_small.jpg

Nitra - Cykloinfopanel, solární energeticky soběstačný

Nitra_cykloinfopanel_energetickysobestacny_solarni_small.jpg

Nitra - Cyklosloup, nářádí a příslušenství pro cyklisty

Nitra_cyklosloup_naradi a prislusenstvi pro cyklisty_small.jpg

Nitra - Chytrá lavečka pro dobíjení mobilu

Nitra_chytralavecka pro dobijeni mobilu_small.jpg

Nitra - Informace k bikesharingu

Nitra_informace k bikesharingu_small.jpg

Nitra - Značení cyklotras

Nitra_značení cyklotras_small.jpg

Kdo jsme