Iniciativa RRA JM ve prospěch malých obcí Jihomoravského kraje

15.05.2020 |Vladimír Gašpar

Od konce měsíce března 2020 zahájila RRA JM iniciativu ve prospěch malých obcí Jihomoravského kraje.

 Po dohodě s vedením Střední průmyslové školy chemické Brno začala RRA JM objednávat a následně rozvážet dezinfekci proti coronaviru zejména do obcí SOM JM do 500 obyvatel. Rozvoz je realizován vozidly RRA JM a týdně si každá obec může takto objednat 30 litrů dezinfekce, která se vyrábí dle receptury WHO, a SPŠCH je fakturuje pouze dle výrobních nákladů. Ke dni 15. 5. 2020 bylo rozvezeno celkem 450 litrů dezinfekce do celkem 16 obcí. O stavu rozvozu dezinfekce obcím je hejtman JMK B. Šimek informován prostřednictvím e-mailu.

Kdo jsme