Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

21.10.2021

Agentura CzechInvest připravuje pro municipality konferenci Potenciál místní ekonomiky 2021.

Cílem je prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Tématem letošního ročníku je rozpočtové určení daní (RUD). Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit, kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst. 

Program konference:

 

09:00–10:00 Registrace účastníků a snídaně
10:00–12:00

Blok I - RUD a motivace měst k podpoře investic a podnikání 

 - Jaký daňový výnos reálně plyne do obecní kasy z lokálních firem?
 - Jsou obce motivovány podporovat rozvoj podnikání a investic na svém území?
 - Mají obce dostatek prostředků na svůj rozvoj?
 - Jak RUD ovlivňuje rozvoj veřejného prostoru, architektury a developmentu?

Řečníci: 
Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni
- Přemysl Klas, Manager, Tax Services ve společnosti KPMG 
Ondřej Chybík, architekt, zakladatel studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
Lucie Pára, zástupce vedoucího Kanceláře strategií a politik udržitelnosti IPR Praha 

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
Věra Kovářová, místopředsedkyně Svazu místních samospráv, krajská zastupitelka a poslankyně
- Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest
Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací  

12:00–13:00 Přestávka na oběd
13:00–14:45

Blok II - RUD v realitě municipalit  

 - Jak se s aktuálním RUD hospodaří malé obci na venkově, okresnímu městu nebo kraji?
 - Do jaké míry mají municipality možnost ovlivnit své příjmy z daní či poplatků?
 - Je Praha skutečně bohatá a jaký dopad má reálně prosperita hlavního města na hospodaření ostatních obcí?

Řečníci:
Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky
Gabriela Kukalová, Lukáš Moravec - katedra obchodu a financí PEF ČZU v Praze

V diskuzi s řečníky dále zasednou:
Tomáš Ctibor, architekt a odborník na územní rozvoj 
Roman Nogol, tajemník Magistrátu statutárního města Karviná 

14:45–15:15 Přestávka na kávu
15:15–17:00

Blok III - RUD

 - Je systém přerozdělování daňových výnosů skrze státní rozpočet dostatečně efektivní a spravedlivý?
 - Odpovídá aktuální nastavení RUD potřebám municipalit, které se potýkají s dopady covidové pandemie?
 - Kam směřovat RUD v budoucnosti?
 - Můžeme hledat inspiraci v systémech veřejných financí našich zahraničních sousedů?

Řečníci a diskutující:
Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj 
Pavel Sovička, 
Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni

17:00–17:10 Závěr konference
17:10 Networking

 

Podrobnosti zde

Kdo jsme