Konference Pro chytrá řešení 2020

24.01.2020 |Jan Kuchyňka

V Zastupitelském sále Jihomoravského kraje se 23. ledna 2020 konal první ročník konference Pro chytrá řešení 2020. Stěžejním účelem konference bylo seznámit starostky a starosty obcí s inovativními možnostmi řešení obecních problémů. S primárním cílem dozvědět se úspěšné příklady z praxe od ostatních starostů a odborníků dorazilo na konferenci 70 účastníků.

Koncept setkání starostů a odborníků s nabídkou praktických řešení byl zahájen úvodním teoretickým blokem. Ten započal radní Jihomoravského kraje, pan Vojta, a z pozice nedávného vedoucího Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR navázal pan Kubeš. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která konferenci organizovala, přispěla zúčastněným obcím představením programu SMART JMK. Ten je zprostředkovaně financován Jihomoravským krajem a umožňuje obcím zapojení chytrých řešení při řešení obecních problémů. Podpora probíhá formou zajištění poradenských služeb nezávislého experta na vybraný projekt a dále inspirací na studijní cestě po České republice, prostřednictvím workshopů v regionech nebo komplexními informacemi na webu www.smart-jmk.cz.

Další program byl rozdělen do tří tematických bloků, které osvětlovaly praktickou stránku realizace obecních projektů. V prvním z nich vzbudil velký ohlas projekt Ochozi u Brna s návrhem vybudování retenční nádrže a mokřadu na Ochozském potoce. K projektu se vyjádřil i odborný projektant a zástupce AOPK ČR. Druhé téma obecního majetku reprezentovaly informace o možnosti dostupnosti a sdílení dat pro obecní mapové portály na příkladu Kostic a příspěvek o veřejném osvětlení, který se mezi starosty setkal se zřejmě největším zájmem. Poslední blok věnující se dopravním řešením prezentovalo Centrum dopravního výzkumu a kritický pohled obce Lednice. Všechna témata byla doplněna o finanční stránku dostupnosti dotačních zdrojů.

Starostky a starostové obcí jižní Moravy si tak odnesli mnoho praktických poznatků, které mohou využít v realitě své obce. Jihomoravský kraj se jim v tom i v roce 2020 bude snažit vytvořit podmínky především pokračováním programu SMART JMK.

Prezentace jsou ke stažení zde: https://www.smart-jmk.cz/informace/archiv/.

Kdo jsme