Krajský konzultační den pro komponentu brownfieldy

07.04.2022

Ve středu 6.4.2022 se uskutečnil konzultační den se zástupci MMR ČR a CzechInvestu 

Za spolupráce regionálních partnerů - RRAJM a Jihomoravského kraje - bylo ve středu 6. 4. 2022 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně uskutečněno pracovní setkání zástupců CzechInvestu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se zástupci jihomoravských obcí pod názvem Konzultační den ke komponentě brownfieldy (Národní plán obnovy - NPO). Na setkání byly nejprve CzechInvestem a MMR ČR představeny aktuální informace k vývoji připravovaných výzev dotačních titulů NPO - komponenty 2.8 Brownfieldy. Cílem konzultačního dne pak bylo především na základě detailních podkladů (projektové dokumentace, rozpočty atd.) prověřit připravenost projektů regenerace brownfieldů, které mohou být výhledově předmětem dotace z Národního plánu obnovy (NPO) a Státního fondu podpory investic (SFPI). Skladba účastníků vychází z nominace RRAJM a CzechInvestu postavené na předchozích šetřeních záměrů regenerace brownfieldů ve vybraných obcích Jihomoravského kraje. Středečního konzultačního dne se zúčastnilo 30 zástupců obcí a prověřeno bylo 20 projektů.    

Aktivita je jedním z plánovaných výstupů pracovní skupiny Brownfieldy, která je součástí Regionální stále konference.