Mezinárodní setkání k projektu na podporu inovací ve vodním hospodářství iWATERMAP

15.07.2019 |Veronika Ungrová

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, zastoupená JUDr. Vladimírem Gašparem se ve dnech 25. – 28. 6. 2019 zúčastnila mezinárodního setkání k projektu iWATERMAP v Rumunsku. Součástí zahraničního programu byla účast na konferenci WIRE X 2019 „Week of Innovative Regions in Europe“.

Pětiletý projekt s vymezenou cílovou oblastí sektoru vodohospodářství a vodních technologií, cílí na řešení aktuálních společenských výzev vodních zdrojů - nedostatek vody, účinnost, využití v jiných průmyslových odvětvích apod.

Projekt je realizován klastrem CREA Hydro&Energy, za spolupráce Mendelovy univerzity a Jihomoravského kraje, pod vedením nizozemského lídra Wetsus, Do projektu je zapojeno 9 partnerů ze 7 evropských zemí. Partneři projektu se mimo jiné snaží ve svých regionech ovlivnit regionální strategie a nalézt v nich podporu pro inovace spojené s vodou.

V rámci setkání byly naplánovány odborné přednášky, workshopy a odborná exkurze na čističku odpadních vod Dancu. Součástí meetingu byla účast na dvoudenní konferenci WIRE X 2019, jejímž cílem bylo přispět k podstatě výzkumu, inovací a politice regionálního rozvoje, přispět k lepšímu postavení účastníků na poli regionální politiky a inovačního rozvoje a zlepšit budoucnost Evropy v rámci integrační politiky.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu interregeurope.eu/iwatermap/ nebo na stránkách klastru creacz.com.

Kontakt pro média:
Ing. Denisa Havlíková, komunikační manažer projektu
tel.: 774 365 532, email: asistent@creacz.com

Kdo jsme