Mokřad a retenční plocha v obci Loděnice

17.01.2022

V rámci adaptace území na sucho byl úspěšně realizován projekt výstavby Mokřadní plochy u kostela v obci Loděnice u Pohořelic.

Výstavba mokřadní plochy byla byla rozdělena na 2 provázané projekty - Retenční nádrž a Mokřadní tůně. Obě akce byly financovány z Operačního programu Životní prostředí. 

Retenční nádrže o celkovém objemu 260 m3 slouží pro zachycení dešťových vod z intravilánu obce. Zadržená voda je využita na zalévání zeleně v intravilánu obce. Na retenční nádrž přímo navazují dvě mokřadní tůně o celkové ploše 0,158 ha. Tůně přispívají k dalšímu zadržení srážkové vody v obci, zpomalují její odtok z povodí, doplňují krajinný ráz a také esteticky zhodnocují veřejný prostor.

Celkové náklady na realizaci tohoto záměru dosáhly přibližně 2,7 mil. Kč.

RRAJM připravila obě žádosti o dotaci, realizační management a vyúčtování obou projektů.

Kdo jsme