Nakládání s vodou ve VIDA!

19.12.2019 |Libor Opluštil

Pro zábavní vědecký park VIDA! byl v rámci programu SMART JMK zpracován návrh efektivnějšího nakládání se srážkovými vodami.

Experti ze společnosti ASIO New, spol. s r. o. hodnotili možnosti dalšího využití vody z exponátu Koryto řeky a srážkových vod ze střešních ploch.  Získaná voda by mohla být využita pro údržbu vegetace ve venkovní expozici a také pro další účely. Závěry studie budou podkladem pro přípravu navazujících stavebních etap venkovní expozice, které jsou plánovány na roky 2020 a 2021.

VIDA_interier.jpg

Kdo jsme