Návštěva delegace ze srbského města Kragujevac

18.12.2019 |Vladimír Gašpar

Dne 16. 12. 2019 pobývala v Brně tříčlenná delegace ze srbského města Kragujevac. Paní Minja Obradovic, členka Rady města Kragujevac pověřená zabezpečováním úkolů v oblasti investic a řízení projektů, pan Zoran Djorovic, ředitel Business Innovation Center a pan Nenad Popovic, ředitel regionální rozvojové agentury REDASP.

Delegace nejdříve navštívila JIC, kde jim byla představena RIS JMK a Fablab. Odpoledne poté jednali s náměstkem hejtmana JMK Janem Vitulou a ředitelem RRA JM JUDr. Gašparem o možnostech spolupráce v oblasti přípravy regionální inovační strategie pro město Kragujevac a region Šumadije. Náměstek nabídl pomoc Jihomoravského kraje formou zprostředkování mentora, který by se podílel na přípravě strategie. Obě strany se shodli na konkrétním časovém rámci, a to na první polovině příštího roku, kdy má srbská strana zaslat vstupní informace k problematice a určit kontaktní osobu pro tento projekt.

Kdo jsme