Návštěva z partnerské provincie Guangdong

11.06.2019 |Vladimír Gašpar

V pondělí 10. června 2019 navštívila RRA JM 6 členná delegace z partnerské provincie Guangdong, vedená panem Wang Rong, předsedou Provinčního Výboru CPPCC (Čínské lidové politické poradní shromáždění).

Čínské lidové politické poradní shromáždění (CPPCC) je zastupitelským orgánem sdružujícím představitele národnostních menšin, lidových organizací a politických stran a má funkci nevládního poradního orgánu. Členové CPPCC vykonávají funkci poradců v legislativních a justičních orgánech a rovněž fungují jako poradci vlády na všech republikových úrovních.

Ředitel Vladimír Gašpar seznámil delegaci s aktivitami Agentury, především z pohledu veřejných služeb pro Jihomoravský kraj. Delegace se zajímala o otázky podpory investic a využívání průmyslových nemovitostí, včetně brownfieldů na území kraje. Wang Rong ocenil činnost Agentury a vyjádřil se ve prospěch budoucí spolupráce v oblasti regionálního rozvoje.

20190610_143737.jpg

Kdo jsme