Nové semináře pro žadatele FMP

06.04.2018

V dubnu a květnu proběhnou další semináře pro žadatele 4. kola Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - ČR.

Fond malých projektů podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Během dvou hodin Vás seznámíme s obecnými podmínkami FMP a provedeme Vás ve stručnosti jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti.

Další uzávěrka sběru žádostí je 22. 6. 2018 ve 14.00 hodin na RRAJM. Malé projekty je možné realizovat pouze do 30. 9. 2019.

 

  • 24. 4. 2018 - seminář v Brně - pozvánka
  • 9. 5. 2018 - seminář ve Znojmě - pozvánka (z technických důvodů změněn termín)
  • 10. 5. 2018 - seminář v Kyjově - pozvánka

Kdo jsme