Pilotní projekt v oblasti chytrého nakládání s vodou podpořený z programu SMART JMK

02.10.2019 |Libor Opluštil

RRA JM spolupracuje s Městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov - Austerlitz na přípravě pilotního záměru, jehož cílem je co nejefektivnější využívání srážkových vod z rozlehlých střech slavkovského zámku. Odborné konzultace a zpracování návrhu zajišťuje společnost ASIO New, spol. s r. o.

Výsledkem spolupráce budou zpracovaná doporučení na instalaci technických zařízení pro zachytávání a retenci srážkových vod. Voda z dešťových srážek bude následně využívána zejména pro zálivku vegetace v zámeckém parku a pro provoz venkovních bazénů. Spolupráce zmíněných subjektů tak přispěje k lepšímu hospodaření se srážkou vodou a umožní ušetřit také nemalé množství pitné vody.  

 

Projekt je realizován v rámci programu SMART JMK.

 

Slavkovský zámek

Kdo jsme