Platforma Spojujeme Česko

07.04.2020 |Michaela Hrózová

Platformu Spojujeme Česko provozuje agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery. Vznikla jako nástroj v boji proti pandemii koronaviru na základě aktuálních potřeb společnosti.

Díky spolupráci státu, vědců, univerzit, firem a podnikatelů se podařilo rozjet plno skvělých projektů založených na vzájemné pomoci. Technologie v této době nabývají na významu a poptávka po nich turbulentně vzrůstá. Naší misí je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státním institucím a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem mezi sebou tak, aby jejich spolupráce byla co nejefektivnější a pomohli jsme tak zmírnit dopady této situace.

Na webu platformy Spojujeme Česko naleznete podrobné informace o projektu  CoVpoint, kde se na jednom místě potkává nabídka a poptávka firem nejen se zdravotnickými a ochrannými pomůckami.

Kdo jsme