Příprava dalšího SMART projektu – Ochoz u Brna

12.11.2019 |Libor Opluštil

V programu SMART JMK přibyl další pilotní projekt – v Ochozi u Brna hledáme řešení, které pomůže lépe vyčistit vody Ochozského potoka.

Společné úsilí obce, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR/CHKO Moravský kras, RRA JM a expertů ze společnosti Agroprojekt PSO, s.r.o. směřuje k vytvoření retenčních tůní a mokřadního biotopu, ve kterých by se efektivně zachycovaly rozpuštěné organické látky vod Ochozského potoka.

Cílem je zajistit, aby do citlivého jeskynního ekosystému Moravského krasu vstupovaly povrchové vody s co nejnižším množstvím znečišťujících organických látek. Více o programu SMART JMK najdete na www.smart-jmk.cz.

terenni_jednani_Ochoz.jpg

Kdo jsme