Pro čistější vodu v Moravském krasu

19.12.2019 |Libor Opluštil

Na obecním úřadě v Ochozi u Brna proběhlo 6. 12. 2019 představení závěrů projektu „Retenční nádrž a mokřad na Ochozském potoce“, který byl realizován v rámci programu SMART JMK.

Cílem projektu je snížit množství znečišťujících látek, které povrchovými vodami přitékají do jeskyní Moravského krasu a mají na tento citlivý podpovrchový ekosystém negativní vliv. Návrh řešení zpracovávali experti ze společnosti Agroprojekt PSO, s. r. o. a varianty řešení byly konzultovány s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - CHKO Moravský kras, RRA JM a se zástupci obce Ochoz u Brna. Blíže bude tento projekt a jeho výstupy prezentovány na konferenci Pro chytrá řešení 2020, kterou pořádá RRA JM dne 23. ledna 2020 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Kdo jsme