Ředitel RRAJM podepsal peri-urbánní chartu

08.12.2017

Dne 7. prosince 2017 podepsal JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM, peri-urbánní chartu.

Cílem této charty je rozšíření povědomí o problematice peri-urbánních oblastí - tj. těch oblastí, které se nacházejí v blízkosti velkých měst. Charta podporuje zlepšení kvality života v těchto oblastech včetně ochrany životního prostředí a dále podporuje aktivity spojené s místní výrobou, rozmanitou krajinou a bohatým kulturním dědictvím.

Tuto chartu kromě RRAJM již podepsaly instituce jako Masarykova univerzita, Nadace Partnerství, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Mendlova univerzita.

Foto_charta_podpis.jpg

Kdo jsme