Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – V. výzva programu

29.03.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Výzvu V-2021 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

O podporu mohou žádat kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky slabých regionů vymezených „Strategií regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“. V Jihomoravském kraji se jedná o ORP Znojmo, Moravský Krumlov, Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.  

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně  využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 210 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 30. června 2021.

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme