Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

26.02.2020

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem pořádala 25. 2. 2020 konferenci ne téma regenerace brownfieldů

V úterý 25. února se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje konala konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2020. Akci pořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) ve spolupráci s Jihomoravským krajem, který reprezentoval zastupitel RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Cílem konference bylo seznámit zájemce o problematiku regenerací s dostupností a stavem dotačních titulů, s příklady úspěšné revitalizovaných brownfieldů a také s přípravou koncepční podpory. V programu akce zazněly příspěvky odborníků ze státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a implementačních institucí (CzechInvest, Státní fond rozvoje bydlení). Seznámení s příklady dobré praxe zprostředkovali zástupci z měst Mikulova, Oder a MČ Brno-Nový Lískovec. „Konference navazuje na již úspěšně realizované akce z předešlých let, letos si program přišlo poslechnout 77 zástupců veřejného a podnikatelského sektoru. O organizaci akce se postarala RRAJM“, připomněl JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM.  

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem dlouhodobě realizuje koncepční aktivity spočívající v osvětové činnosti, poradenství a řešení konkrétních projektů regenerace. Přirozeně tak vznikají partnerství i se zástupci obcí a měst, kteří nejčastěji disponují znalostí místního prostředí a informacemi o nevyužívaných nemovitostech. Důležitými partnery jsou také podnikatelé, pro které RRAJM kromě poradenství připravuje i nabídky vhodných lokalit, ale také akademická sféra a neziskový sektor. „Jen s přispěním všech partnerů je možné efektivněji formulovat podmínky organizace podpory regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji.“, sdělil Miroslav Kubásek

V současnosti je na území Jihomoravského kraje evidováno přibližně 500 nevyužívaných areálů a objektů, z nich třetina je prezentována prostřednictvím portálu www.brownfieldy-jmk.cz. V posledních letech bylo v Jihomoravském kraji s využitím z fondů Evropské unie, finančních mechanismů EHP a národních dotačních titulů podpořeno přibližně 330 projektů regenerace s celkovou schválenou finanční alokací ve výši 4,2 mld. Kč.

Problematika paří k rozvojovým prioritám regionu, Jihomoravský kraj nadále aktivně podporuje projekty regenerace, a v nově chystané Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ bude oblast regenerace brownfieldů zohledněna“, dodal Miroslav Kubásek. Jihomoravský kraj se společně s RRAJM měl možnost v posledních letech podílet i na tvorbě Národní strategie regenerace brownfields 2019-2024, která slouží jako jeden z klíčových koncepčních nástrojů implementace revitalizačních opatření. Tím se jižní Morava řadí mezi nejaktivnější regiony v České republice.

  

  

 

 

Konference Regenerace brownfieldů - prezentace

Konference Regenerace brownfieldů - prezentace

Stáhnout soubor

Kdo jsme