Region Bílé Karpaty vyhlašuje další výzvu v rámci Fondu malých projektů

10.12.2018 |Veronika Ungrová

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem Žilinským samosprávným krajem vyhlásil výzvu č. 3 na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci FMP programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b). Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webových stránkách Správců:

http://www.regionbilekarpaty.cz

http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

http://www.regionzilina.sk/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html

Kdo jsme