Resorty jednaly o rozvoji Lednicko-valtického areálu

14.06.2019 |Libor Opluštil

Ve středu 12. 6. 2019 proběhlo v Praze na MŽP jednání Mezioborové pracovní skupiny pro rozvoj Lednicko-valtického areálu. Tato pracovní skupina byla zřízena na základě Usnesení vlády České republiky v roce 2004 a jejími členy jsou kromě zástupců samosprávy a dalších subjektů jihomoravského regionu také pověření pracovníci resortních ministerstev.

Středeční jednání bylo věnováno vybraným tématům, která jsou aktuálně pro LVA důležitá a ovlivňují zásadně jeho další rozvoj – např. rizika realizace investičních a dalších projektů v LVA s ohledem na žalobu na vydání majetku ze strany Nadace knížete Lichtenštejna, hledání koncensu o vhodném způsobu ochrany přírodních hodnot na Soutoku, nucené kácení porostů postižených suchem a kůrovcovou kalamitou v okolí saletů LVA, stav příprav projektu na odbahnění Zámeckého rybníka v Lednici, zhoršující se situace se zásobováním vodou v rybnících lednické soustavy. 

Bližší informace v případě zájmu poskytne Mgr. Libor Opluštil, zástupce ředitele RRA JM (tel.: 724 578 678, e-mail: libor.oplustil@rrajm.cz).

Kdo jsme