RRA JM asistuje u projektů obnovy obcí poničených tornádem

03.08.2021 |Jan Kuchyňka

RRA JM pokračuje ve spolupráci s obcemi postiženými tornádem, tentokrát odbornou asistencí u rekonstrukčních projektů. Navazujeme tak na předešlé analytické aktivity a odhady škod, na kterých jsme se podíleli v první fázi pomoci.

Ačkoliv se některé klíčové dotační programy teprve formují, starostové už prioritizují projekty, připravují projektové dokumentace a připravují se na masivní investice do postiženého majetku. Oproti fyzickým osobám je pozice obcí obtížnější – stavby občanské vybavenosti jsou komplikovanější a obce musí zvládnout i nezbytné formální náležitosti jako jsou zadávání veřejných zakázek apod. Vzhledem k tomu, že některé dotační výzvy ještě nebyly vypsány, není ani jasné, jaké náklady budou způsobilé, jak bude či nebude možné uznávat proběhlé činnosti a materiálové vstupy, ale také ani to, jak bude proces přípravy a podání dotační žádosti administrativně náročný.

Především proto se do akce v terénu zapojil náš tým, kde reagujeme na vyčíslení škod certifikovanými odhadci VUT a spolu se starosty obcí začínáme sbírat informace o připravovaných stavebních akcích. Poškozené obecní objekty jsou nyní staticky zajištěné, střechy minimálně zaplachtované, okolí je vyčištěné, ale k možnosti užívání je stále daleko. Především oprava škol a školek, které jsou zasažené ve všech obcích a které by potřebovaly otevřít již v září, je největší výzvou harmonogramu oprav. V tomto týdnu máme jednání v Hruškách a v Moravské Nové Vsi a v následujících dnech budeme pokračovat v dalších poničených městech a obcích. S ohledem na to, že aktuálně je v databázi registrováno 109 poškozených obecních objektů, bude nutné na jejich obnovu zpracovat několik desítek projektových žádostí. 

Kdo jsme