RRA JM pomáhá při obnově území postiženého tornádem

19.07.2021 |Libor Opluštil

RRAJM se ve spolupráci s Jihomoravským krajem aktivně účastní pomoci území postiženém červnovým tornádem. V prvních dnech po zásahu tornáda jsme pro potřeby Jihomoravského kraje zpracovali analytické podklady zaměřené na odhad škod na obecním majetku v postižených obcích, nyní se s kolegy z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK věnujeme vyčíslování vybraných nákladů na obnovu území.

Tyto materiály budou sloužit jako podkladový materiál k vyjednávání zástupců Jihomoravského kraje s centrálními orgány o nastavení obsahového zaměření a finančních možností dotačních programů, které je připravováno na konec července. 

V nadcházejících týdnech a měsících bude další podpora a pomoc ze strany RRAJM směřována např. na přípravu projektů, které přispějí k obnově tornádem zničeného území. Naší snahou je využít náš odborný potenciál a kapacity pro cílenou pomoc v zasaženém území tak, aby se co nejdříve vrátilo k plnohodnotnému fungování.

Kdo jsme