RRA JM pomohla získat dotaci na nové vybavení Nemocnice Kyjov

27.10.2021 |Libor Opluštil

V polovině října 2021 byla z programu IROP REACT schválena dotace ve výši 28 mil. Kč pro Nemocnici Kyjov. 

Byly tak úspěšně završeny práce na přípravě a zpracování žádosti o dotaci, které byly zahájeny v lednu 2021. Projektová žádost „Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov“ reaguje na zkušenosti kyjovské nemocnice z pandemie COVID-19 a má za cíl usnadnit zvládání podobných krizových situací v budoucnu.

V rámci projektu bude pořízeno vybavení za přibližně 40 mil. Kč – nová lůžka, plicní ventilátory, pojízdný RTG přístroj, telemetrický monitorovací systém a řada dalších potřebných přístrojů a pomůcek. Projektovou žádost zpracovala RRA JM ve spolupráci s odborníky z Nemocnice Kyjov a s pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Kdo jsme