RRA JM přináší do regionu prostředky z Fondu malých projektů Rakousko-ČR

20.05.2020 |Lucie Karpíšková

RRA JM je tradičním správcem fondů přeshraniční spolupráce malých projektů a projektů typu „people-to-people“ již od roku 1997 z dob předvstupních programů CBC Phare. Za tu dobu zprostředkovala jihomoravským veřejným subjektům jako jsou obce, školy, neziskové organizace, zájmové spolky apod. přes 210 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V současné době probíhá 9. kolo FMP a do konce roku 2022 mají jihomoravští žadatelé z FMP Rakousko-ČR prostřednictvím RRA JM získat dalších 24,5 mil. Kč.

Dne 27. 5. 2020 proběhne 9. Regionální monitorovací výbor FMP, který bude rozhodovat o projektech předložených v rámci uzávěrky 18. 3. 2020. Další 10. uzávěrka FMP je plánována na 24.9.2020 a již nyní probíhají konzultace prvních projektových záměrů do ní. Na měsíc červen RRA JM připravuje stejně jako v každém kole FMP další semináře pro potenciální žadatele v Brně, Břeclavi a Znojmě.

Podrobnosti naleznete v sekci: https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ - aktuality, termíny apod.

Kdo jsme